Rony Flamingo

Artista:

Data de Lanzamento

Descripción

Il maestro Rony Flamingo, acompañado das Burlesque Sisters Leo Fever Son Leçon e Suso Cort, ten il piacere de presentaros un espectáculo de cabaret que alterará as vosas feromonas e as fará bailar co mellor Rock & Roll do noso DJ Ernst von Karaja.